Auktion i Vänge.

TISDAGEN DEN 14 DECEMBER kl. 11 f. m. låter Axel Bladh, Skogs, till följe jordbrukets upphörande genom offentlig auktion försälja sin lösegendom, varav nämnes: Kreatur: 2 hästar, 3 kor, två kalv-färdiga i januari, en i februari, 2 betäckta suggor, 3 grisar, 4 1/2 månad. Redskap: arbetsvagn, sättare, kälkar, såningsmaskin, slåttermaskin, kultivator, ringvält, plog m. m. Ett parti råg, halm, hö, foderbetor, potatis och betmassa.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 aug. 1938 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 december 1937
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *