Auktion i Lau.

Genom offentlig auktion, som förrättas hos lantbr. Hugo Budin, Hemmor i Lau, måndagen den 20 dec. 1937 kl. 11 t. m. kommer att för vederbörandes räkning försäljas ett 6-årigt dräktigt ardennersto, värdebokstav B.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 juli 1938 eller vid anfordran.
Stoet finnes för besiktning uppställt på Rudins gård. Närmare upplysningar lämnas av undertecknad, tel. Havdhem 40.
Havdhem den 14 december 1937.
F. Stengård.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 december 1937
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *