Åttio år

fyller om måndag den 27 dennes f. hemmansägaren Johan Kellgren, Norrbys i Lärbro. Han är född i Källunge, och efter att ha innehaft jordbruk i Fole inköpte han på 1890-talet Norrbys, där han utfört en hel del grundförbättringar med dikning och nyodlingsarbeten. Han åtnjuter nu sitt otium hos en son och sonhustru, till vilka han för några år sedan överlämnade gården. Pigg och nyter för sin ålder utför han alltjämt en del sysslor på gården. Bland hans förtroendeuppdrag i yngre dagar märkes bl. a. ordförandeskap i socknens fattigvårdstyrelse.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 december 1937
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *