Åskvädret över Gotland.

Blixten river tapet, skalar björk och skadar tavelram.
Som vi i gårdagens tidning meddelade, hemsöktes stora delar av mellersta Gotland av ett på sina ställen synnerligen kraftigt åskväder. Enligt vad vi inhämtat har det emellertid dess bättre inte åstadkommit några större skador, även om blixten gav prov på sin nyckfullhet. Även i dag har åskan mullrat över stora delar av ön, och från ett par platser rapporterades 1 förmiddags kraftigt åskväder. Särskilt Kappelshamn med kringliggande trakter och Fårö voro då utsatta för ett intensivt tordön.
För att få en uppfattning om åskvädrets utberdning och omfattning ha vi i dag företagit en rundringning till åtskilliga platser på ön. Från den mest skilda håll meddelades oss därvid att man hörde åskan på avstånd, men att vädret var vackert med sol och värme.
Vad gårdagens oväder beträffar förefaller det som om åskan endast på relativt få platser varit av det kraftigare slaget. Det regn som fallit i samband korned åskvädret är i stort sett obetydligt. En av de värst hemsökta trakterna var Sanda, där man förklarar att man inte kan minnas ett så kraftigt åskväder som gårdagens. Här slog också blixten på ett flertal ställen, bl. a. i mangårdsbyggnaderna vid Bäckstäde och Petarve i Sandatrakten föll det 11,5 mm. regn under loppet av en halvtimme.
Om blixtens påhälsning vid Bäckstäde berättas, att den slog ned i närheten av en telefonapparat, som stod i vardagsrummet. Apparaten klarade sig emellertid. Eldstrålen fortsatte så en liten bit längs en metallist i taket, försvann ut genom väggen och begav sig därpå via ena rumshörnet ut genom husgaveln för vidare befordran längs stupröret. Den enda skada den under sin visit anställde var, att den slet av en smula murbruk och rev sönder en bit av tapeten. En ganska stark svavellukt hade även förmärkts. Frun i huset, som vid tillfället befunnit sig ute i köket, hade sett blixten, men kände inga som helst obehag.
Vid Petarve fick man blixtbesök på två parter. Vid den ena slet den av ett stycke papp av innertaket i sängkammaren. En person, som vid tillfället vistades i rummet och f. ö. låg i sängen, hade dock inte erfarit något obehag.
Värre blev det på den andra parten. Här for blixten in genom väggen till ett av boningsrummen, sprängde propparna till de elektriska ledningarna och hade därjämte sönder ett par elektriska lampor. Den följde ledningen i rummet och passade i förbifarten på att skala av förgyllningen på ramen till en tavla, som hängde omedelbart intill ledningstrådarna. Vidare åstadkom den ett hål i tapeten och i pappen under densamma, varefter den borrade sig ut i köket i närheten av spiseln, varifrån den fortsatte längs ledningen upp till kökslampan i taket. I köket befunno sig tre personer. En pojke, som satt på golvet mitt under lampan, hade inte den minsta obåt av fenomenet, under det att en flicka som satt en bit därifrån vid ett bord för en stund bedövades. Den tredje personen, en av huset kvinnliga invånare, fick intet annat men än en lätt nervchock. Hon hade vid åsynen av eldstrålen genast fått den uppfattningen att elden var lös. Så illa var det dock lyckligtvis inte. I Sanda slog blixten även ned i telefonstolpar och ramponerade vissa ledningar. Fallån vid Petarve skalade den så gott som fullständigt av barken på en större björk från sex meters höjd ända ned till marken.
Hos Friborgs, Runne, blev det likaledes ett besök av blixten. Här hälsade den på i källarvåningen, dock utan att
åstadkomma några skador.
Från de allra flesta håll rapporteras emellertid att åskvädret varit av tämligen lindrig karaktär, samt att man endast fått några droppar regn.
över Stora Karlsö var dock åskvädret igår middag ganska kraftigt. Det åtföljande regnet uppmättes till 2,3 mm. Även i Klintehamn åskade det rätt bra och kom en ordentlig regnskur så att man fick lite myr. Även i Gothemstrakten fick man ett par skurar.
Från östergarnsholm meddelas, att man i samband med åskan fick 0,5 mm. regn samt att regnmängden i dessa trakter från den 12 maj uppgått till endast 16 mm.

Mindre byggnad i Hangvar nedbrunnen.
Som sagt åskar det även idag på olika delar av ön. På Fårö var åskan vid 10-tiden i förmiddags särskilt kraftig, men något regn att tala om hade då ännu inte fallit. Också vid Kappelshamn rådde vid samma tid ett häftigt åskväder, och man hade iakttagit att blixten vid åtskilliga tillfällen slagit ned i havet. Ett kraftigt regn föll samtidigt.
Här i Visby förmärktes på förmiddagen några åskkngallar, vilka dock inte voro så särdeles kraftiga. Under den gångna natten har det blixtrat friskt såväl över havet som österut. Idag är temperaturen här en aning svalare än de närmast föregående dagarna.
Bland de svårast hemsökta socknarna befinner sig även Hangvar, där åskvädret i förmiddags hörde till det allra kraftigaste slaget. Det var ganska täta blixtnedslag i skogarna och i enstaka träd på olika gårdar. Vid Tibbles antände blixten vid halv 10-tiden ett äldre boningshus av trä tillhörigt hr Karl Pettersson, Tibbles. Byggnaden nedbrann enligt uppgift så gott som till grunden, trots att tillkallat brandmanskap gjorde vad det kunde för jitt släcka elden. Huset stod för tillfället obebott, då den nuvarande ägaren för en tid sedan flyttat till en gård i närheten.
Även Strandkafeet vid Ihreviken träffades av blixten. Strax efter slog en eldslåga upp genom golvet, men elden släcktes dess bättre snabbt och hann aldrig åstadkomma någon förödelse.
Någon större nederbörd föll emellertid inte. Detsamma är förhållandet bl. a. även med Roma medan Viklau och Halla fått litet mera av det efterlängtade regnet.
Vid halv 2-tiden i middags drog åskvädret närmare Visby. Det mulnade ganska hastigt och några tämligen kraftiga åskknallar hördes. Även regn började falla. Så nu kunna vi kanske hoppas på en bättre rotblöta.
Från vissa delar av norra Gotland meddelas på middagen om begynnande åska och regn.
Omkring kl. 2,15 i middags slog blixten ned i kraftledningen från Slite, varvid staden för några minuter blev utan ström. Visbyverket körde emellertid omedelbart igång, o. efter en kort stund återupptogs strömleveransen som vanligt.

Gotlands Allehanda
Lördagen 12 Juni 1937
Nr 133

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *