Arvingarna fingo ej tjänsteårsförmån.

I besvär till k. m :t har Elisabeth Carlsson, John Rundgren, Elisabet Andor och P. 0. Rundgren, samtliga i Stockholm, samt Ebba Carlsson i Vissefjärda såsom arvingar efter biskop Rundgren yrkat att bli tillerkända rätt till tjänsteårsförmån. Regeringsrätten, som nu meddelat utslag på besvären, har ej funnit skäl göra ändring i länsstyrelsens utslag, varigenom dödsboet efter biskop Rundgren förklarats berättigat att under tiden 1 aug. 1936-31 jan. 1937 åtnjuta tjänsteårsförmån vid det av honom innehavda biskopsämbetet och den därmed förenade kyrkoherdetjäneten, (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 december 1937
N:r 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *