Arméns byggnadsanslag.

Arméförvaltningen har nu till k. m:t avgivit förslag till fördelning av armens byggnadsanslag för 1937—38, nu höjt till 2,8 milj. Enligt detsamma skulle till Gotlands trupper utgå 25,000 kr. för större reparationer, 3,500 kr. för oförutsedda utgifter samt 20,000 kr. för byggnadsunderhåll enligt följande fördelning: till militärbefälhavaren direkt underställda byggnader i Visby, Tingstäde och befästningarna 3,900 kr., till Gotlands infanteriregemente 10,700 kr. för kasernerna i Visby och 300 kr. för landstormsförridet samt till Gotlands artillerikår 4,700 kr. för byggnaderna i Visby och 400 kr. för Tofta skjutfält. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Juni 1937
Nr 132

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *