Årets kyrkliga ungdomskurs

kommer att förläggas till Västkinde, där den hålles under tiden 2-6 juli. Ledare blir pastor Dag Tollin från diakonistyrelsen och bland övriga medverkande märkas främst biskop T. Ysander, läkaremissionären Nils Tilander från Sydafrika och pastor John Nilsson. Men därjämte komma ett 10-tal av stiftets prästmän att lämna större eller mindre bidrag till kursprogrammet, nämligen kontraktsprostarna Kellström och Klint, kyrkoherdarna Widegren, Sjöberg, Olofsson, Carlsson, Söderberg och Nygren samt pastorerna Colstrup och Mårtensson. Vid en utflykt till Stenkyrka och Lickershamn talar även folkskollärare Olof Bolin. För övrigt förtjänar omnämnas, att deltagaravgiften i år har sänkts från 10 till 5 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen 12 Juni 1937
Nr 133

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *