Årets hästpremieringar

taga sin början i Visby den 17 juli och pågå sedan till den 29 i samma månad. Annons om premieringarna, var införd i denna tidnings gårdags-nummer. Anmälningssedlarna skola vara insända till hushållningssällskapet i Visby före den 1 juli.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Juni 1937
Nr 138

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *