Arbetsmarknaden.

För den svenska arbetsmarknaden medförde maj månad en fortsatt nedgång i säsongarbetslösheten på grund av den ökning av anställningsmöjligheter, som plägar inträda med vår- och sommarsäsongens inbrott. Redan under april registrerades minskning av antalet arbetsansökningar vid den offentliga arbetsförmedlingen, under det att siffran för lediga platser visade stigande tendens. Enligt Sociala Meddelanden kommo på 100 lediga platser i maj 137 ansökningar om arbeto.mot 161 föregående månad och 214 i maj förra året. Förbättringen sträckte sig över samtliga huvudgrupper med undantag för diversearbetare. Det allmänna konjunkturläget kan alltså med skäl betecknas som synnerligen gynnsamt.
I Gotlands län blev det 88 ansökningar pr 100 lediga platser. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen 29 Juni 1937
Nr 146

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *