Arbetslösheten stiger.

Vid månadsskiftet oktober-november funna i hela landet 12,411 arbetslösa mot 9,782 en månad tidigare, konstateras i en av A. K. utarbetad sammanstälhdng. I Gotlands län funnos 64 arbetslösa, varav 62 i Visby och 2 på landsbygden. (P)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 December 1937
N:r 279

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *