Arbetsförmedlingen.

Hos finansministern uttalar Gotlands läns landstings förvaltningsutskott sin anslutning till ett av socialstyrelsen framlagt förslag om att pensionsrätt i statens pensionsanstalt skall tillerkännas personalen vid de offentliga arbetsförmedlingsanstalterna. Meningen är, att både stat och landsting skola bidraga till pensioneringen. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1937
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *