Ämbetstet av häradshövdingen.

Svea hovrätt har idag meddelat utslag i målet mot häradshövding Hugo Krok för ämbetsfel. Han har för oförstånd i tjänsten och vårdslöshet i ämbetet dömts till mistning av ämbetet under ett år samt dömts till 50 dagsböter å 10 kr. Krok skall vidare till statsverket utge 250 kr. Hovrättens utslag är enhälligt.
Hovrätten har funnit utrett, att Krok för egen räkning använt stämpelmedel till ett belopp av 3,200 kr., vilken summa han dock ersatt. Det synes som om Krok saknat insikt om att han bröt mot gjorda föreskrifter, varför rätten icke ansåg honom skyldig till förskingring.
Krok har vid mottagning av ett flertal stämpelhandlingar underlåtit att samtidigt lyfta pengar till stämpel. Vidare har Krok eftersatt arbetet med uppläggande av nya fastighetsböcker samt underlåtit att tillse att det anställda biträdet utförde arbetet i den grad som motsvarade åtnjuten ersättning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 Juni 1937
Nr 147

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *