Allmän uppbörd

av 1936 års kronoutskylder (andra uppbördsterminen) verkställes för landsbygden genom postverkets försorg under tiden från och med den 25 april till och med den 5 maj 1937.
De skattskyldiga uppmanas att icke uppskjuta utskyldernas erläggande till sista dagarna av uppbördsterminen.
Efter uppbördsterminens slut emottager postverket icke vidare skattepostanvisning å kronoutskylder.
De skattskyldiga hänvisas i övrigt till de å skattepostanvisningen och debetsedeln lämnade anvisningar.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 20 April 1937
Nr 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *