Adventsfest

anordnas vid soldathemmet Visborgsslätt måndag den 20 d:s. Regemente. chefen mottager bataljonerna och musikkåren på kaserngården kl. 15,45, varefter ps. 516: 1-2 sjunges. Truppen marscherar därefter till soldathemmet, där musikkåren spelar Hosianna och truppen sjunger ps. 53: 1-3 vers. Kyrkoherde Carl Söderberg i Othem håller därefter föredrag över ämnet: Kyrkoåret. Efter musik och några avslutningsord av kyrkoherden avslutas högtidligheten med ps. 55: 4 vers och ett ”Gud bevare Konungen och fäderneslandet”.
En julfest hålles samma dag i A 7:s gymnastiksal för kårens personal och familjemedlemmar under medverkan av I 18:s musikkår. Kyrkoherde Söderberg håller även här föredrag om kyrkoåret.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 december 1937
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *