20-årsjubileum

firade i går härvarande avdelning av Sv. Sinnessjukvårdspersonalens förbund vid en trevlig sammankomst å konstnärshemmet Brucebo. I festen deltogo medlemmarna så gott som mangrant med anhöriga samt några särskilt inbjudna. Sedan en utmärkt supis intagits höll avdelningens ordförande, hr Fred. Holmgren högtids talet i vilket han gav en återblick på de gångna årens framgångsrika arbete för medlemmarnas bästa. En särskild hyllning bringades de nu ur tjänst avgångna äldre medlemmar som tagit initiativ till avdelningen, och varit med från starten, nämligen hrr Edvin Carlsson, Albert Jakobsson och Julius Nilsson. Det med starkt bifall hälsade anförandet följ. des av ett leve för den 20-åriga föreningen.
Kvällen fortsatte härpå under den gemytligaste stämning till fram på småtimmarna. Musik utfördes av hr Sven Ohlsson och hr Georg Pettersson medverkade med deklamation. Red. C. O. Nilsson frambar de inbjudnas tack och önskade fortsatt framgång för avdelningens arbete till personalens fromma och till gagn för den ömtåliga och krävande uppgift som de ha att fylla i sin tjänst. Efter en stunds dans bröts den i allo lyckade festligheten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Juni 1937
Nr 142

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *