Statsbidrag till två klagande sjukkassor.

Efter besvär av Västkinde under stödsförening och Lokrume sjuk- och begravningskassa har regeringsrätten undanröjt socialstyrelsens beslut den 20 dec. 1935 att avslå deras ansökningar om statsbidrag för år 1935 och visat ärendet åter till socialstyrelsen Mr ny behandling.
Beslutet motiverades med, att den gamla lagen om sjukkassor upphört att gälla för kassorna, med utgången av år 1934, och att kassorna först under år 1935 registrerades enlikt den nya sjukkasselagen. Regeringsrätten förklarar däremot, att den av styrelsen åberopade omständigheten icke kan anses utgöra hinder för kassorna att utbekomma det sökta statsbidraget. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 18 Juni 1936
Nr 139

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *