Rättegångssaker.

Norra häradsrätten.
(Kronohäktet.)
Rannsakning har i dag hållits med den för stöld häktade jordbruksarbetaren Erik Gösta Sundberg från Indalsliden. Rättens ordf. var häradshövding K.-F. Pfeiffer samt åklagare t. f. landsfiskalen Stig Holmqvist. Sundberg hade som bekant stulit en 100-kronosedel från en arbetskamrat vid en gård i Martebo samma dag som han slutade sin anställning där för att resa med båten till fastlandet. Han greps emellertid vid båtens ankomst till Nynäshamn och återtransporterades hit. Den häktade hade tidigare erkänt stölden och vidhöll nu vad han förut uppgivit. Bl. a. framhöll han, att sedeln tagits ur en olåst koffert. Ett hänglås hade hängt på kofferten, men låset hade varit öppet.
Den häktade biträddes av advokat Olle Wiman, som framhöll de synnerligen förmildrande omständigheterna kring brottet och hemställde om undersökning av den häktades sinnesbeskaffenhet, enär tidigare läkarintyg givit vid handen, att Sundberg varit något psykiskt undermålig.
Efter enskild överläggning resolverade rätten, att undersökning av den häktades sinnesbeskaffenhet skall äga rum och att målet under tiden förklarades vilande.

Böterna höjdes av hovrätten.
Svea hovrätt J som nu behandlat landsfiskal Justus Jakobsons besvär över att Gotlands södra domsagas häradsrätt dömt Carl Pettersson i Lerdarve för rattfylleri 29 maj i år på allmänna vägen Eskelhem—Sanda till endast 75 dagsböter å 2 kr., har med hänsyn till Petterssons ekonomiska förhållanden höjt beloppet av varje dagsbot till 5 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *