Landsbygden. Grötlingbo.

GRÖTLINGBO, 6 dec.
Missionsfest till förmån för verksamheten på platsen hölls för några dagar sedan härstädes av Luth. Missions- och Ungdomsföreningen. Pred. Emanuel Olsson inledde och hälsade samtliga välkomna. Vidare medverkade Grötlingbo kyrkokör under folkskollärare Emil Dalströms ledning med flera anslående adventssånger. Ett givande och intressant föredrag hölls av pred. Knut liedman från Ljugare. Det ekonomiska resultaet blev omkring 60 kronor. Mycket tolk hade samlats och den rymliga lokalen var till trängsel fylld. Avslutningsanförande hölls av pred. Olsson.
Syföreningsauktion har av den kyrkliga syföreningen hållits på under året tillverkade handarbeten av olika slag. Vice pastor. Emil Karlsson höll först ett gott missionsföredrag varefter försäljningen tog sin början med lärare Emil Dalström som utropare. Utropen gingo raskt, köplusten var god och allt hade en strykande åtgång, och när det kom till »godsalerna» blev det formligen rusning. Av anbuden att döma blev resultatet gott. Behållningen går till svenska kyrkans mission. Ett tack till syföreningen och pubilen uttalades av pastor Karlsson, varefter det hela avslöts med bön och en psalm. Mycket folk hade samlats.
Skördefest hölls i går kväll då skänkta jordbruksprodukter, trädgårdsalster m. m. gingo under klubban. Det skänkta hade en strykande åtgång och betalades bra. Får man se på det som var skänkt och på den lilla publiken blev resultatet över förväntan bra. Föredragshållare och utropare var pred. Em. Olsson. Samtliga här refererade möten ha hållits i Luth. Missionshuset.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 December 1936
Nr 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *