Insamlingen till Västergarnsfiskarne

fortsätter, och från olika håll komma bevis på deltagande och medkänsla med de så hårt drabbade efterlevande. Av vårt meddelande igår framgår, att en bra slant redan tecknats på Gotlands Allehandas listor och vår vädjan har även på annat sätt funnit en glädjande och värmande genklang i stad och på land. Direkt till kyrkoherde Carlson i Sanda ha även anlänt penningremissor från såväl Gotland som fastlandet och likaså har han fått en del matvaror för fördelning. Ett hundratal listor har kyrkoherden redan utsänt och rekvisitioner på dylika ingå dagligen.
Många rörande bevis på hur djupt meddelandena om den tragiska händelsen gripit särskilt gotlänningarna komma oss till del. En gammal kustbo t. ex. blev så gripen när han läste artikeln i Allehanda att han direkt tog på sig och gick till posten samt sände 25 kr. Idag kom ett brev oss tillhanda, vari låg 5 kr. och en lapp med påskriften: ”Till insamlingen för fiskarna. En julfemma från lilla Anne.” — Vi tacka lilla Anne på fiskarebarnens i Västergarn vägnar för hennes goda gärning.
Vi erinra om att insamlingen alltjämt pågår — listor finnas på Gotlands Banks alla kontor på Gotland, på Gotlands Allehandas kontor samt hos lotsförman Harding och hos fiskhandlare Olofsson, Södertorg. Vi erinra också om frälsningsarméns bössinsamling på söndag afton, då allmänheten kan ge en mindre slant i de fall man icke har råd med en större. På söndag afton ställer också kyrkliga ungdomsföreningen igång med en Luciafest i församlingshuset till förmån för de nödlidande fiskarefamiljerna. Medverkande bli fru Beer, direktör Mehler, fröknarna Munthe och Hejdenberg m. fl. Vi hänvisa till annons idag.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 December 1936
Nr 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *