Eldsvåda i Västkinde.

Sent idag på middagen upptäcktes, att eld uppstått i en ladugård, tillhörig lantbrukaren Johan Karlsson, Bläsungs i Västkinde. Elden tros ha uppkommit i en halmstack, och ladan, som var försedd med spåntak, var övertänd på ett ögonblick samt torde få anses tillspillogiven. Inga djur funne i densamma, men en närliggande ladugård är när detta skrives starkt hotad, varför djuren här förts ut i det fria. Visby brandkår alarmerades strax före halv fyra och har begivit sig ut för att söka hindra eldens spridning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 December 1936
Nr 303

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *