Wisby Brandkår

kallas härmedelst till mönstring och öfning Lördagen 20 innevarande Maj kl. 3 e. m. Eldsläckningsafdelningen samlas vid spruthusen äfvensom alla vid uppfordringsverket indelade, men öfriga till vattenhemtningsafdelningen hörande samt rifoings- och bergningsatdelningen å skolplanen. Vakt- och Reservafdelningen samt alla de, som ännu ej blifvit indelade på särskild afdelning, samlas å stadens stora torg.
Visby, 11 Maj 1876.
WILH. BELFRAGE,
Förste Brandcehef.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 Maj 1876
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *