Vid båtens avgång

i går afton fingo de stora folkskarorna på kajen och givetvis även resenärerna ombord vara med om sn gratiskonsert. Infanteriets populära musikkår avreste nämligen i går till Stockholm för att som bekant tillträda ett engagemang vid Berns i Stockholm, och strax innan båten lossade förtöjningarna spelade musikkåren under dir. B. Bäckströms ledning bl. a. Fredins »Gotland» och Stenhammars »Sverige», vilket givetvis livligt senterades av den stora publiken. När båten lämnade kajen uppstämdes infanterikårens marsch »In treue Fest». Med dånande applåder och livliga handviftningar hälsades konsertgivarna, vilka vi önska en framgångsrik sejour i huvudstaden.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Augusti 1934
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *