Valrörelsen.

Bondeförbundets förbundssekreterare Bernhard Näsgård höll i går föredrag i Kräklingbo i samband med en av Kräklingbo—Östergarns S. L. U.-avdelning anordnad fest i en äng vid Kräklings. Festen hade fått god tillslutning.
Senare på dagen talade redaktör Näsgård vid ett möte i Barlingbo.
Nästa söndag talar riksdagsmannen K. A. Ryberg i Dalum vid möten i Havdhem och Eksta efter att på lördagskvällen ha talat i Alskog. Han kommer att ersätta riksdagsmannen Georg Nyblom, vilken blivit förhindrad att komma till Gotland.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1934
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *