Valrörelsen.

Bondeförbundet får under den närmaste tiden besök av en del riksdagsmän från fastlandet, som komma att medverka som talare å skilda platger å ön. Sålunda talar vice talmannen Petrus Nilsson i Gränebo vid möten i Tingstäde skyttepaviljong i morgon lördag kl. 7,30, i Hablingbo å söndag kl. 2 och samma dag i Prästängen i Dalhem vid den allmogefest, som då börjar där kl. 8. Riksdagsmannen Georg Nyblom, Hudiksvall, talar vid möte i Havdhem den 26 aug.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1934
N:r 184.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *