Vackert förvärv till Gotlands fornsal.

För någon tid sedan påträffades vid harvning i en åker tillhörande lantbrukaren Herman Bäckström, Massarve, Barlingbo socken, en hällkista under flat mark, Vid företagen undersökning av kistan hittades i dess ena ände an vacker, spirallagd armring av silver, förskrivande sig från 200-talet e. Kr. Ringar av denna typ äro karaktäristiska för Gotland och Öland, men blott ett fåtal exemplar äro hittills kända. Gotlands fornsal har nu, enligt vad som meddelades vid Gotlands fornvänners sammanträde igår, erhållit riksantikvarieämbetets tillstånd matt inlösa fyndet för sina gamlingar, vilket är synherligen glädjande, då ingen sådan ring tidigare funnits i Fornsalen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *