Utspisning av deltagarna i kamratfesten.

Arméförvaltningen tillstyrker hos k. m:t en av chefen för Gotlands infanterikår gjord ansökan om rätt att mot skälig ersättning i kårens matinrättning utspisa deltagarna i den kamratfest, som den 2 sept. skall anordnas vid kåren. Deltagarna, som utgöras av f. d. fast anställt manskap och värnpliktiga vid kåren och förutvarande Gotlands infanteriregemente, beräknas komma att uppgå till omkring 600. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Augusti 1934
N:r 182.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *