Trafikbilägareföreningen

hade i går företagit en sommarutflykt, som anträddes i bussar och bilar från staden med uppehåll vid Dalhems kyrka, Torsburgen, Östergarn och Sandviken, där uppehåll giordes för bad och kaffedrickning. Därifrån ställdes kosan till Ljugarn, där. middag intogs, varefter man samlades å Turistpaviljongen, där aftonen tillbragtes med dans och angenäm samvaro. Deltagarne, som uppgingo till ett 50-tal, voro glada och nöjda med sina upplevelser under dagen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1934
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *