Svenskt örlogsbesök.

Vid 5-tiden i går eftermiddag anlände hit och förtöjde i yttre hamnen en u-båtsavdelning och en u-båtsjaktavdelning ur svenska kustflottan, bestående av sammanlagt nio fartyg, nämligen u-båtarna Gripen, Ulven, Draken, Uttern, Bävern och Illern, jagaren Sigurd och trenne vadettbåtar samt torpedkryssaren Jacob Bagge och depåfartyget Svea, vilket sistnämda, som är moderfartyg, ankrade ute på redden. Befälhavare för den gästande styrkan är kommendör Fries, vilken befinner sig ombord å Svea. Närmast komma fartygen från Malmö, Hälsingborg och Köpenbamn.
Som bekant har kustflottan övningar i farvattnen häromkring, och hela första pansarskeppsdivisionen befinner sig i farvattnen utanför Östergarn, Pansarskeppen Sverige och Gustaf V ha i dag haft skarpskjutningar mot mål på Gothemshammar, varför en del av socknen avspärrats. Militärbefälhavaren överste. G. M. Törngren jämte militärbafälsstaben samt officerare och underofficerare från I. 18 och A. 7 ha inbjudits att ombord å »Sverige» och »Gustaf V» åse skjutningarna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Augusti 1934
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *