Svenska seglarskolan.

har i dag gjort vår stad den äran genom besök av två av sina fartyg, nämligen yachten Allona och ketchen Gatenhielm. Allon, som inom parentes med sina 50 ton och 323 kvadratmeters segelarea är Sveriges största yacht, avseglade klockan 3 i går morse från Karlskrona och anlände hit i morse efter en snabb seglats. Besättningen ombord utgöres av 21 flickor, vilka hålla på att lära sig alla sjömanskapen finesser. Den unga besättningen embarkerade i lördags, men har givetvis varit med till sjös förut. Närmaste befälet över de 21 Sjöflickorna utövas av fil. mag. Carna Thulin, som alltså tjänstgör såsom »båtsman» ombord. Dessutom finnas två manliga styrmän ombord, och chef är kapten G. Bernhardt, desslikes seglarskolans skolchef. Allonas ägare, dir. L. Norström med fru, medfölja som passagerare.
På Gatenhielm föres befälet av löjtnant Elmer, som har att kommendera över 13 pojkar. Gatenhielm lämnade Karlskrona redan i söndags, men har innan ankomsten hit gjort en blixtvisit i Kalmar. Båda fartygen fortsätta i morgon härifrån till K. S. S. S:s juniorkappseglingar i Saltsjö-Duvnäs, vilka gå av stapeln om söndag.
Som på annat ställe i tidningein omnämnes komma, båda besättningarna att i kväll deltaga i den allmänna glädjen på Snäckgärdsbaden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 Augusti 1934
N:r 187.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *