Svår bilolycka på Snäckgärdsvägen.

Bil från Västkinde gör kullerbytta vid kyrkogården.
En elakartad bilolycka inträffade strax efter kl. 5 i lördags eftermiddag å Snäckgärdsvägen, varvid en kvinna svårt skadades.
En bil, förd av 35-årige hemmansägaren K. N. O. Schultz från Nors i Västkinde, skulle från nedre Snäckgärdsvägen köra in på avtagsvägen, vilken leder till Norra kyrkogården, varvid det ej bar sig bättre, än att fordonet kom för långt åt vänster i kurvan, körde mot en därstädes befintlig vägvisare av järn samt ett träd och därpå fortsatte c:a 20 meter
på sidan av vägen, innan bilen blev stående i ett buskage. I bilen befunno sig förarens hustru fru Ellen Schultz samt makarnas 9-åriga dotter jämte en arbetare från Västkinde, vilken sistnämde satt framme vid föraren, medan de två andra sutto i baksätet. Vid tillfället blev fru Schultz så svårt skadad i huvudet, att hon förlorade medvetandet och i tillkallad ambulans måste forslas till lasarettet.
Vid den av konstapel Carl Bodin företagna polisundersökningen har bl. a. framkommit följande: Schultz och hans kamrat hade samma dag förtärt 5 pilsner samt 15 cl sprit å en restaurang, och enligt vad den sistnämde uppgivit, hade han tyckt sig förmärka, att Schultz tagit litet för mycket men trodde dock ej att det skulle inverka på hans lämplighet att föra bil. Under färden hade karmraten flera gånger uppmanat Schultz att köra något saktare, men detta hade Schultz ej brytt sig om. Själv anser Schultz, att han blott hållit c:a 40 km:s fart, medan kamraten håller före, att hastigheten varit omkr. 60 km. Då bilen svängde med bibehållen hastighet in på avtagsvägen tycktes det, som om Schultz förlorat herraväldet över fordonet med den omnämda olyckliga påföljden. Enligt vad ett annat ögonvittne uppgivit, nämligen godsägare G. Engelhart från Bäl, som i sin bil befunnit sig i närheten av platsen, hade olycksbilen framförts med omkr. 80 km:s hastighet. Godsägare E. hade trott, att bilen skulle köra Snäckgärdsvägen rakt fram, men plötsligt hade bilen svängt upp på avtagsvägen och efter att ha kolliderat med vägvisaren och trädet formligen hoppat av vägen. Hr Engelhart styrde genast om, att ambulans och polis tillkallades, varefter den ur huvudet svårt blödande fru Schultz fördes till lasarettet. Bilen blev så svårt ramponerad, att den måste bogseras från platsen.
På vår förfrågan meddelas från lasarettet, att den skadade fru Schultz efter omständigheterna befinner sig väl.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1934
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *