Statsbidrag till arbetslöshetshjälpen.

Arbetslöshetskommssionen föreslår k. m:t bevilja Hellvi och Rute socknar ett till resp. 80 och 85 proc. förhöjt statsbidrag till hjälpverksamheten för arbetslösa under andra halvåret. Däremot föreslår kommissionen k. m:t lämna utan åtgärd av Othems socken gjord ansökan om ett till 80 proc. förhöjt sådant bidrag. Kommissionen, som beviljat socknen 65 proc. statsbidrag, anser de sociala och ekonomiska förhållandena därstädes ej motivera det begärda förhöjda statsbidraget. Komissionen har beviljat Hangvars socken ett vill 75 proc. förhöjt statsbidrag till socknens statskommunala reservarbeten under andra halvåret. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 Augusti 1934
N:r 188.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *