Starkt ökad inflyttning.

Enligt nu föreliggande uppgifter blevo i fjol 462 utlänningar naturaliserade, vilket ej är rekord men bra nära. Det är framförallt tyskar, som i detta avseende förete ökning.
Överhuvudtaget är inflyttningen till Sverige numera långt större än utflyttningen. Medan hela antalet emigranter för fjolåret stannade vid 2,417, utgjorde antalet immigranter 7,256.
Vad beträffar Gotlands län utvandrade endast 8 personer, medan 42 inflyttade från utlandet. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Augusti 1934
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *