Småskolorna.

Ett vikariat som småskollärarinna i Boge fr. o. m. i dag tillsvidare har tilldelats fröken Märta Johansson, Dune, som hade en madsökande.
— Småskollärarinnetjänsten vid Fleringe skola under tiden 20 aug. —10 okt. Uppehålles av fru Marja Lanz, Rute, då ende sökanden till vikariatet återtagit sin ansökan sedan hon erhållit anställning på annat håll.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1934
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *