Skadades till döda under värmepannan.

I går förmiddags inträffade en olycka i Barnkrubbans fastighet i Trappgatan 8, varvid rörledningsantreprenören Thure Sjölund, boende vid Nygatan, blev så svårt skadad, att han senare avled på lasarettet. Han var jämte några arbetare sysselsatt med att i källaren nedtaga en värmeledningspanna, vägande c:a 400 kg. Man firade pannan medelst en talja nedför en spiraltrappa, medan Sjölund och en man till gick nedanför pannan för att se till att denna gick klar i trappan. På nedersta trappsteget fastnade pannan och svängde över varvid Sjölund fick huvudet i kläm mellan pannan och en mur i källaren. Han frigjordes omedelbart men var då medvetslös och blödde starkt ur ena örat. Vid framkomsten till lasarettet befanns Sjölund ha ådragit sig en komplicerad skallskada, blödningar inne i huvudet samt hjärnskada. Tillståndet var mycket betänkligt och han avled också senare av de erhållna skadorna.
Den så sorgligt bortgångne var född 1888 i Stockholm och inflyttade hit till Visby 1917 samt har gjort sig känd som en duktig hantverkare. Han efterlämnar hustru och sex barn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Augusti 1934
N:r 179

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *