Sextio år fyller i dag

intendenten vid Nordiska museet, doktor Sune Ambrosiani, vilken även här på Gotland skaffat sig ett aktat namn som fornforskare och fornvårdare. Det var sålunda d:r Ambrosiani som på sin tid inköpte Kattlunds gård i Grötlingbo, vilket sedan ledde till att denna blivit restaurerad och bevarad i sitt ålderdomliga skick. Han är också suppleant i Gotlandsfondens nämd.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *