Sedan undertecknad förordnats

att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av den s. k. Tings myr tilhöre hemmaren Fole, Hagrummet, Hejdeby, Kräklings, Tings och Österby uti Kräklingbo socken och hemmanen Ala annex, Botvatte, Bjerges, Gurfiles, Gyhle och Lauritze uti Ala socken av Gotlands län, så kommer sammanträde av synemännen att hållag hos lantbrukaren M. Wiman, Tings, lördagen den 8 september 1934. kl. 11, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.
Visby den 17 augusti 1934.
På tjänstens vägnar:
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1934
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *