Samfundets för hembygdsvård årsmöte

hålles som bekant i Visby i år, närmare bestämt nu om lördag, söndag och måndag. Kl. 9 på lördagsmorgonen öppnas ombudsmötet i läroverkets högtidssal, varvid dr John Nihlén håller inledningsföredrag till en diskussion om aktuella uppgifter för hembygdsrörelsen. Kl. 11,30 öppnas så, likaledes i högtidssalen, själva årsmötet, varvid rektor Rich. Steffen i landshövdingens frånvaro kommer att hälsa deltagarna i mötet. Intendenten vid Bungemuseet folkskollärare Th. Erlandsson talar därefter om gotländsk kulturminnesvård, varpå följa mötesförhandlingar.
Även icke medlemmar, som äro intresserade för hithörande frågor och ting, äga fritt tillträde och kunna också få deltaga i de utf rder, som söndag och måndag anordnas, på söndagen till södra och på måndagen till norra Gotland. Dessa resor, som gå genam mycket intressanta och sevärda trakter, betinga ett billigt pris, i vilket även ingår lunch. Anmälan om deltagande i utflykterna bör ske snarast i turistbyrån i Burmeisterska huset.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Augusti 1934
N:r 178

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *