Ruinspelen för året avslutade.

Med gårdagens uppförande av spelet Petrus de Dacia i S:t Nikolai ruin avslutades dessa spel för året. Publiken var fulltalig och stämningen den bästa. Som bekant ha dessa tre senaste representationer möjliggjorts genom att solisterna operasångarna Björker och Edvardsen beviljats permission från operan i Stockholm, där säsongen, redan tagit sin början. Medan fredagens föreställning på kungliga teatern i Stockholm var ytterst fåtaligt -besökt, hade de båda sångarna här nere tillfälle att få Sjunga för en fulltalig publik. De avreste redan i går afton härifrån.
Årets ruinspel ha gynnats av vackert väder och ingen föreställning har behövt inställas. Såväl de medverkande som de tekniska anordningarna ha också motsvarat alla förväntningar, där dessa icke överträffats, och vad den tekniska delen angår så har den fungerat perfekt. Allt har samverkat till ett utomordentligt helhetsintryck, och lör sensommarens turister i Visby torde ruinspelet utgöra ett minne från vår stad, som länge består. Vad den ekonomiska sidan av den stora apparaten angår, är det ännu för tidigt att spå något, men mänskligt att döma bör man kunna räkna på ett gott resultat, även ekonomiskt.
Även om det hela får ses som affär, god eller dålig, så torde vara säkert, att den publik, som i sommar fått uppleva ruinspelet, med dess konstnärligt och musikaliskt framstående prestationer, är varmt tacksam, såväl mot dem, som möjliggjort spelens anordnande, som också mot dem, som i olika funktioner medverkat vid spelen och gjort detta så förnämligt som skett. Ruinspelen 1934 torde utan tvekan kunna karaktäriseras som en stor framgång.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 Augusti 1934
N:r 187.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *