Rättegångssaker.

Talan förlorad.
Svea hovrätt har förklarat fr. Olga Rae, Lilla Rone i Lye, ha förlorat sin talan mot Gotlands södra häradsrätts beslut den 3 april att på yrkande av allm. åkl.: döma henne till 20 dagsböter en krona för förseelse mot skogsvårdslagen, ävensom förplikta henne utgiva ersättning för värdet av 191 olovligen avverkade träd. Böter och ersättning för virket skulle tillfalla Gotlands läns skogsvårdskassa. Hon har, trots föreläggande, uraktlåtit att till hovrätten återställa besvärshandlingarna, eller avskrift därav. (H.B)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Augusti 1934
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *