Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Ett par stridstuppar,

en fiskare och en sjöman, stodo tilltalade för att de midsommarafton etablerat slagsmål dels på Söderväg och dels i gravarna utanför Söderport. Såsom brukar vara fallet vid dylika tvigter skyllde de båda svarandena på varandra. Man kunde ej heller bli överens om hur gruffet började, ithy att ingen ville erkänna sig ha slagit först. Fiskaren erkände dock, att han utdelat ett slag, som träffat antagonisten, och den senare gick med på, att även han slagit till en gång. Dessutom hade han klämt till en tredje person, som kommit för att mäkla fred. Han förnekade emellertid, att han använt en sten som tillhygge, vilket motparten ville göra gällande. Båda slagskämparna erkände, att de varit en smula upprymda men dock icke berusade. På åklagarens begäran uppsköts målet en vecka för inkallande av ett vittne.

Av tre åtalade cyklister
fick en böta 10 kr. för att han färdats utan lykta, den andre bötade 10 kr. för samma förseelse plus 5 kr. för att hans fordon saknat s. k. kattöga och den tredie, som färdats med en passagerare på cykeln, fick böta 15 kr.

Sex fyllerister
bötade sammanlagt 90 kr., varjämte en fick punga ut med ytterligare 25 kr. för förargelseväckande beteende.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 Augusti 1934
N:r 195

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *