Rättegångssaker.

Norra häradsrätten.
(Kronohäktet. Ordf. häradshövding K.-F. Pfeiffer.)
Rannsakning
har i dam hållits med för stöld m. m. häktade G. V. Larsson från Barlingbo, »Hälsinge-Lasse» kallad. Larsson, som är född ar 1891 i Mo i Gävleborgs län, hade den 6 augusti huserat en hel del i Halla och Roma. Först hade han hemsökt en änkefru i Halla, vilken han hotat med kniv och tiggt dricka av. På den vidare jakten efter dryckjom hemsökte svar. en fjärdingsman, vars fader han även hotade med kniv, varefter han återvände till änkefrun, där han gjorde inbrott i källaren och tillgrep vin. Hos en magasinsarbetare i Roma stal svar. därpå en del kläder samt ett par glasögon, och slutligen hamnade han hos en hemmansägare, som blev av med 150 kr. Av dessa pengar hade svar. vid anhållandet kr. 41:30. Vart resten tagit vägen hade han inte en aning om, då han hela tiden varit synnerligen berusad. Svar. erkände allt vad som lades honom till last men trodde dock knappast, att han dragit kniv. Han skyllde allt på ruset och anförde, att han; aldrig förr gjort gig skyldig till några straffbara handlingar. Hela felet var »att han supit för mycket». Domen lydde på 5 mån. straffarbete för stölderna och 1 månads fängelse för resande av livsfarligt vapen, vilket sistnämda straff förvandlades till 15 dagar straffarbete.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *