Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
En bilkolliston
inträffade den 7 ii i korsningen av Söderhemsgatan och Stenkumlaväg mellan en droskbil och en lastbil. Droskbilschauffören stod nu tilltalad för att han i kurvan ieke hållit till vänster och lastbilsföraren för att han kört med för hög hastighet. Den förre bestred åtalet och skyllde det hela på lastbilens förare, som bromsat gå häftigt att bilen sladdat och träffat droskbilen. Lastbilsföraren medgav, att han hållit en hastighet på 35 km. i tim., vilken kunde anses väl hög med hänsyn till rådande slirigt väglag. Yttrande den 13 dennes.

Midsommardagen
ägde en olyckshändelse rum på Späcksrum, vilken förut av oss relaterats. En person, som stod på fotsteget till en droskbil, stöttes som bekant i gatan, emedan chauffören hållit alltför nära en husvägg. Den skadade, som förlorade medvetandet, hade erhållit hjärnskakning samt spräckt ett nyckelben och måste vårdas å lasarettet i 23 dagar. Chauffören var nu tilltalad dels för att han färdats vårdslöst och dels för att han tjänstgjort oavbrutet i 16 timmar utan att unna sig vila. Dessutom yrkade målsägarens fader ansvar för att han tillåtit målsägaren att stå på fotsteget. Efter olyckan hade svar. avvikit och stängt in sig i en verkstad utanför Österport i stället för att enligt löfte forsla den skadade till lagarettet. Svar. urskuldade sig med, att han icke trott att det var så farligt med målsägaren gamt att han hållit på med att banka en buckla ur bilen. Yttrande den 18 aug.

Två cyklister
kolliderade den 16 iuli på Kung Magnus väg med påföljd, att båda kastades i gatan och den ene fick sin cykel delvis ramponerad. En utav dem var nu åtalad för att han kört på höger sida vid mötet samt för att han avlägsnat sig från platsen utan att uppge mamn och adress. Svar. sade sig ha haft för avsikt att korsa vägen, varvid han icke observerat den andre cyklisten. Dessutom hade han trott sig vara igenkänd, då han förut sammanträffat med målsägaren. Han ansåg det hela vara ren olyckshändelse. Domen lydde på 10 dagsböter ä 2 kr. för den första förseelsen. I övrigt ogillades åtalet.

Felparkering
hade några bilister gjort sig skyldiga till. Två av dem hade parkerat på Strandgatan, så att de hindrade trafiken till en bensinstation samt blockerade en port. Den ene erkände, under det den andre visserligen tyckte, att han parkerat olämpligt men dock icke så att trafiken hindrades. De fingo böta 10 kr. varera.
En tredje bilist hade parkerat mitt emot en förut parkerad buss, så att trafiken hindrats i 20 minuter. Vid tillsägelse hade han yttrat, att det borde finnas parkeringsvakt samt i övrigt uppträtt trotsigt, varför åklagaren fann försvårande omständigheter föreligga. Böterna bestämdes till 20 kr.

Tre fyllerister
bötade sammanlagt 45 kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 9 Augusti 1934
N:r 183.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *