Rätt hög fosterbarnsfrekvens

redovisag för Gotland i en av statistiska centralbyrån nu till k. m:t överlämnad berättelse över samhällets barnavård. Det meddelas, att bortåt 400 fosterbarn stå under tillsyn, vilket motsvarar ungefär 9 pr 1,000 invånare. Benägenheten att taga fosterbarn är betydligt större å landsbygden än i Visby.
För skyddsuppfostran och samhällsvård äro å Gotland omkring 270 barn omhändertagna, därav c:a 30 för skyddsuppfostran. Kormmunernas utgifter härför belöpa sig till c:a 75,000 kr. årligen. De utomäktenskapliga barnen utgöra en ganska kraftig belastning av samhället. Orsakerna till omhändertagandet för skyddsuppfostran anges i allmänhet vara »vanart» eller »fara för vanart», medan omhändertagandet för samhällsvård mestadels beror på »nöd i hemmet». (P)

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1934
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *