Passagerarelista.

Med DROTTEN från Nynäshamn den sept.: Löjtn. Hagberg, Rydberg, Elf, Modin, musökdir. Bäckström, sergeant Norgren, dir. Carlström, brandchef Grönvall, agronom Westmark, herrar Lins, Aurén, Abrandt, Hansson, Syrén med fru, Krantz, Lindskog, Bergkvist, Palmkvist, Ekhamn, Persson, Lennström, Sundblad, fruar Kissner, Wallin, Hörberg, fröknar
Ljung, Lind, Spång, Lilliecreutz, Franzén, Pernmark, Holmqvist, Swansson, Herrdelin, Hansson, Hedin, Sjöstedt, Ekblom, Pettersson, Johansson, Andersson, Englund, Pettersson, Björkman, Neiglick, Sundman, överste Hall, dr. Stone, Strinley, mr Boase, Crocke, mrs Stripiey, Stone, Crooke, miss Stone, I 18:s musikkår 16 pers.

Med VISBY från Stockholm den 2 sept.: överste Nordenskiöld, Fineman, överstelöjtn. Wijkmark, Bäckström, kapten Tiberg, Westerlund, Bergenström, Pettersson, dir. Nylin, Söderström, Borgwall, Cederqwist, Järn, överkonst. Kraft, ombudsman Ölsson, grosshandl. Ohlén, syssloman Alghu, bryggmäst. Holm, förvaltare Edwardsson, köpman Uppström, herrar Gehlin, Eggelin, Wiström, Ulfstrand, Andersson, Filipsson, Magnusson, Geijer, Ahlberg, Österlund.

Med THJELVAR från Nynäshamn den 3 sept.: landshövding Rodhe, rådman Löwenberg, advokat van der Velde, dr Persson, herrar Forsberg, Eek, Hermansson, Karlsson, Svensson, Johnsson, Karlsson, Eliasson, Johansson, Karlsson, Eliasson, Johansson, Rehn, Benny, Rodén, Siltberg, Björn, Dahlbäck, Jönsson, Lilieqvist, fruar Malmgren, Nyman, Löfveberg, Svensson, fröknar Andersson, Kolberg, Cederlund, Pettersson, Nyström, mr Wood, mrs Wood, Scammeli, miss. Cove.

Med Visby från Kalmar den 3 sept.: kyrkoherde Widegren, red. Tallcrona, hamnkassör Pettersson, herrar Runnufelt, Mtaouch, Persson, Hall. Olsson, Lindström, Norstedt, fru Johansson, fröknar Wallman, Olsson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 september 1934
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *