Passagerarelista.

Med VISBY från Stockholm den 19 aug.: överstelöjtn. Janse, överste
Thuresson, dr Meyer, ing. Andreasson, Nordfeldt, bankdir. Hedenlund, dir. Settergren, folkskoll. Björk, herrar Wärn, Östman, Bergendahl, Zettergren, Schelin, mr Richmond, Fraser, Sommerich, mrs Churchild, Roberts, fruar Norrby-Söderström, Hägglund, Karlborg, Hagens Wajda, miss Grand, fröknar Odencrantz, Ljung, Andersson, Jakobsson.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 19 aug.: kyrkoherde Hagart, adj. Wirgén, ing. Pedersohn, löjtn. Tornberg, kapt. Hägg, amanuens Gradelius, kand. Troffe, kamrer Westfehlt med fru, Cedergren, red. Näsgård, mr Woodings. herrar Svensson, Blomavist med fru, Bengtsson med fru, Svensson, Lindell, Bohme, Kjellander med fru, Wiberg, Hultgren, Hallberg med son, Kallstenius, Rosen, Åsbrink, Forsberg, Lind mrs Youtz, Porter, Wooding, fruar Nilsson, Sandberg, Miss Savill, fröknar Hahn, Smith-Wahlsten, Svensson, Thulin, Billow, Björkander, Larsson, Ekelund, Hagman, Billing, Jerner, Pettersson, Lundqvist, Ritz, Ydré.

Med HANSA från Nynäshamn den 20 aug.: dr Nyström, grossh. Unander, mr Robecker, Lynch, Cooke, Usherwood, herrar Engström, Johansson, Meyer, Stenberg, Hallerstedt, Englund, Forsberg, Jonsson, Bay; fruar Nyström, Meyer, Englund, Stabell, Bay, Dahl, Jonsson, fröknar Karlsson, Jakobssan, Samuelsson, Unander, Ljung, Engman, Tranée, Jonsson, Sjöström, Laughton, Andersson, Olsson, Sjöström, Kirschner.

Med VISBY från Kalmar den 20 aug.: Kapten Personne, rektor Möller, dr Brunk, Åhlund, pastor Rylander, kammarskriv. Thorén, herrar Björkman, Hermelin, Collin, Ome, Nordström, Husén, Altberg, Melin, Spjut, Johansson, M:me D’Argent, fruar Eckerström, Jansson, Stranne, Gustafsson, Ruch, fröknar Kajander, Holm, Carlberg, Johansson, Norrman, Nyberg, Lind, Norman, Nilsson, Norrby, Olsen, Paulsson, Telning, Larsen, familjen Langkelde-Christenssen 4 Pers.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1934
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *