Passagerarelista.

Med THJELVAR från Stockholm den 18 aug.: dr Adolfsson, mr Jacob, herrar Schrenfeld, Westling, Halén, Degerman, Lindberg, Olwig, mrs Feid, fruar Dornbacher, Ekwall, Walberg, fröknar von Corswant, Beselin, Myrsten, Wiman, Nilsson, Larsson, Ernström.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 18 aug.: kanslisekr. Moureau, dr Turesson, Andersson, lektor Aurén, insp. Bleidingk. ing. Bonjer med fru, Lundeberg, jägmäst. Lundeberg med sällskap, kand. Lundkvist, Backman, kamrer Andersson, herrar Eneroth, Sandberg, Pedersén, Dahl, Norman, Edelsvärd, Leijonhufvud, Torndahl, Nicklasson, Sköld med familj, Lindberg, Hansson, Skoglund med sällskap, fruar: Siedberg, Cederholm, Hedgren, Olsson, Dahlin med son, fröknar Bensow, Thuresson, Andersson, Hederstedt, Wahlström, Stenberg, Nilsson, Olsson.

Med HANSA från Kalmar den 18 aug.: baron Leijonhufvud, kamrer Leijon, herrar: Svensson, Ström, Eriksson, Svedbom, Kvist, friherrinan Leijonhufvud, fruar Carlsson, Svensson, Jonsson, Leijon, fröknar Bodekull, Nilsson, Bergström, Grimmer, Nilsson, Ågren, Trulsson, Mårtensson, Mannolin.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1934
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *