Passagerarelista.

Med VISBY från Stockholm den 5 aug.: kommendör Hägg, kapt. Kjellgren, bandir. Melm, tandl. Gallner, dir. Hanner, dir. Appelquist, rådman Carlsson, kamrer Holmgren, källarmäst. Brolin, amanuens Svedborg, ing. Trumam mästerlots Wästerberg, herrar Bent, Runander, Duning, Jungmarker, Nilsson, Linn, Östlund, Jenner, Metzin, Larsson, Carlman, Fagerström, Eklund, Renberg, Ahlman, Petersén, Björkman, Smeding, fruar von Viola Kloster, Palm, Askelin, Sjöholm, Cedergren, Kolmodin, Carlström Glas, mrs. Masters, fröknar Bengsten, Björklund, Mattson, Thul, Larsson, Sundell, Jager, Lagerholm, Gustafsson, Hamberg, Ekvall, Palm, Alborg, Victor, Lundell, Janssen, Appelberg, Triman, Månsson, miss Lelli, miss Andersson.

Med DROTTEN från Nynåshamn den 5 aug.: kapten Bernhard, dir, Kyhlberg med fru, Gustafsson, ing. Krüger, Gummelius, fabrikör Svensson med fru, herrar Lindén, Broberg, Stengård, Hammarberg, Bergström, Runberg, Rumstedt, Jullin med fru, Nilsson med sällskap, Karlsson, Svalholm med fru, Hellstadius med fru, Sörman, Malin Bäcklander med fru, Blomström med familj, Alkrona. Leijon, Almström, Romare, Nyberg, Råbåck, Andersson, Negelli, Molin, Ljungdahl, Söme, Gustafsson, Carlsson. mr. Mills med fru, Morison med fru, fruar Ljungvall, Romare, Almström, fröknar Ahl, Wennerberg, Lindström, Hanson, Södergren, Pettersson, Jansson, Bryggenman, Rohdin, Engström, Hammarström, Hedström, Enghagen, Kaskdahl, Arnell, Pettersohn, Samuelsson, Karlsson, Westerlund, Asplund, Andersson, Eriksson, Leijon, Pettersson, Tornborg, Jönsson, Granmark, Ysell.

Men GOTLAND från Stockholm den 6 aug.: prof. Linder, dr Schnell, herrar Rubensson, Bergkvist, Holmquist, Aldin, Åberg, fru Flinck, fröken Stenberg.

Men HANSA från Nynäshamn den 6 aug.: dir Norell, trafikchef Nyberg, grossh. Gésloff, landsfiskal Jonsson, pastor lckardt, herrar Smith-Brun, Häggström, Bache, Westerberg, Kappen, Andersson, Olofsson, Carlén, Högberg, fruar Smith-Brun, Andersson, Hillman, Kristoffersson, mrs. Schumann, Shedd, Morner fröknar Mårbeck, Novell, Lider, Larsson.

Med VISBY från Kalmar den 6 aug.: överstelöjtn. Åström, dir. Magne, kansisekr. Peyron, ing. Olin, Malmström, La Cour, dir. Rosenberg, notarie Ståhl, boktr. Olsson, dir. Homryld, herrar Mattsson, Engström, Björk, Pettersson, Friberger, Ekenfeldt, Nyström, Johansson, Malmquist, Lantt, Lind, Blixt, Carlsson, Ek, Eriksson, Hansson, Bock, Jörgensson, Comne, Kristenmaker, fruar Johansson, Åberg, Lindell, Ek, fröknar Classon, Carlsson, Pettersson, Stenberg, Blom, Bergquist, Brandberg, Ljungström, Lust, Söderdahl, Wendel, Eriksson, Wikström, Larsson, Svahn, Persson, Odin, Hamne, Fredriksson, Lindman, Pettersson, Andersson, Mårtensson, Warngaard, Selback, Olsen, miss Fengesson, Jones.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 Augusti 1934
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *