Passagerarelista.

Med VISBY från Nynäshamn dem 1 aug.: prof. Lindblad, kant. Petterson, trafikchef Norström, intend. Sjöström, apot. Ryden,, löjtn. Högstedt, dir. Holmen, dr Cassel, ing. Björklund, Kollberg, dir. Löf, kamrer Norsing, kanstnär Nygren, sergeant Nyberg herrar Fridman, Palmer, Håkansson, Nordlinder, Gahn, Blindstedt, Åhman, Eriksson, Björk, Östlund, Lindholm, Sundsten,, Nilsson, Sigrén, Ingwall, Möller, Englund, Kyaander, Johansson, Samuelssan, Odin, Fransén, Jenson, Kastrup, mr Werner, fruar Beproff, Ohlsson, Lindbom, Wessman, mrs Purman, Adams, Poste, fröknar Gustafsson, Johansson, Hårman, Lindgren, Ekberg, Engren, Hansson, Svensson, Erikssan, miss Johnsson.

Med HANSA från Stockholm den 1 aug.: landsfiskal Holmquist, red. Igglund, ina. Ködad, kand. Rosen, herrar Högfeldt, Jacobsson, Lagergren, Ekman, Jansson, Lagergren, Weatherly, fruar Schörin, Jacobsson, Ekman, Lagergren, Kastbom, Lundin, Allgulin, Wallin, Andrén, Jansson, Kronblad, Ekman, Svedberg, Odenrich, Klang, fröknar Helsing, Högfeldt, Scharin, Palm, Haglund, Rosvall, Andreasson, Bergin, Högström, Lorentsson, Kronblad.

Med GOTLAND från Norrköping den 1 aug.: lektor Grönfelt, skollär. Österberg, red. Eenkrona, herrar Wiberg, Jansson, Gran, Karlsson, Lagerström, Lindstam, Westerberg, Hillman, fruar Lövenberg, Jacobsson, Bernström, fröknar Westman, Sjögren, Bogrem, Larsson, Björklund, Eskelund.

Med THJELVAR från Kalmar den 1 aug.: dr Waage, ing. Nilsson, Berlin, stationsinsp. Sandblom, köpman Petersson, greve von Rosen, herrar Metzen, Ågren, Andersson, Fisslen, Blizzard, Credé, Hinks, Berglund, Griis, Pettersson, Lundin, Kjellander, Griis, Forslund, Credé, Borgström, Larsson, Berg, Norberg, fruar Wange, von Rosen, Andersson, Metzen, Nielsen, Fischen, Blizzard, Bensson Landblom, Griis, Westegberg, Forslund, Johansson, Berlin, Adin, fröknar Johansson, Nilsson, Persson, Johansson, Narverud, de Besche, Rappe, Altenheim, Korsell, Wallenstein, Kullberger, Kastberg, Korsell, Wallenstsin, Karlberg, Korsell.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Augusti 1934
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *