På grund av uppdelning i boet

mellan Wilhelmina och Karl Hugu Eriksson, Längers i Helvi, kommer auktion att hållas därstädes lördagen den 1 september kl. 3 e. m., å dan så väl fasta som lösa egendomen.
FASTIGHETEN UTGÖRES av 7/128 MANTAL med därå uppförda man- och ladugårdsbyggnader.
LÖSEGENDOMEN, utgöres av en vallack 12 år, vagn, harvar, plogar, m. m.
Å lösegendomen lämnas 3 månaders betalningsanstånd för godkände inropare, andra betala kontant eller vid anfordran.
Å fastigheten erlägges en femtedel kontant eller ställes fullgod säkerhet. Övriga bestämmelser bliva före auktionen tillkännagivna. Inteckning underlätta köpet.
De som äro ägare i boet eller hava annat intresse däri skola gin rätt bevaka och samlas före auktionens början kl. 2,30 å e. m. å auktionsplatsen för att sin talan föra och rätt bevaka.
Lärbro den 15 augusti 1934.
Carl Berg.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *