Överläggningar om det nya sinnessjukhuset.

Läkaren vid S:t Olofs sjukhus i Visby dr Ruth Svensson har hemställt att k. m:t måtte medgiva, att dela den tid fr. o. m. den 1 t. o, m. den 5 juni som hon måst uppehålla sig i Stockhlom för överläggningar om det nya S:t Olofs sjukhus får räknas såsom använd för uppdrag i tjänsten. De dagar, somt föregingo den definitivn överläggningen i medicinalstyrelsen den 4 och 5 juni, upptogos avi ett grundligt arbete tillsammans med arkitekten Hakön Ahlberg, varvid på grund avi doktor Svenssons kannedom om förhållandena vid S:t Olofs sjukhus med dess säregna svårigheter, möjligheter och krav flera icke oväsentliga ändringar i ritningarna föreslogos av dr Svensson. Samtliga dessa ändringar blevt sedermera godkända av medicinalstyrelsen. Kallelsen till detta sammanträffande med arkitekten Ahlberg gjorde det också nödvändigt för dr Svensson att avbryta en påbörjad resa, huvudsakligen i studiesyfte, till några av landets nyaste sinnessjukhus.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Augusti 1934
N:r 178

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *